OLİMPOS OTEL

Türkiye'nin saklı cenneti

Coğrafya
Datça, coğrafi olarak Ege Bölgesi’ndedir. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Datça Yarımadası’nın en yüksek noktalarını Bozdağ(1174), Kalecik(881), Karadağ(786), Ermecik Dağı(704), Yarık Dağı(615) oluşturur. Arazinin %66’sı orman alanı, %18’i seyrek çalılık ve kayalık olup sadece %16’sı tarım alanıdır. Kızlan Ovası, Burgaz Düzlüğü, Reşadiye Ovası ile kıyı düzlüklerinin en önemlilerinden olan Karaköy, Palamutbükü ve Mesudiye, ilçenin ovalarıdır.
Yüzölçümü 446 km² olan yarımadanın 235 km’lik sahil şeridi, büyüklü küçüklü 52 koyla dantel gibi bezenmiştir. Marmaris ile Datça sınırını oluşturan Balıkaşıran’da (Datça’ya 64 Km) Kuzey ve Güney kıyıları arasındaki kara genişliği 1 km’ye kadar inerken yarımadanın en geniş yeri 17 km’dir.
İklim Datça, tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Üç tarafı denizle çevrili yarımadada yazın esen kuzey rüzgarları kavurucu sıcakları yok eder. Nem oranı ortalama %58 olan Datça’da yılın 300 günü güneşli geçer. Oksijen bakımından Dünya’nın ikinci, Türkiye’nin en zengin bölgesidir.

    Ortalama Hava C° Ort. Deniz Suyu C°
  Ocak 12,1 15,6
  Şubat 12,2 14,4
  Mart 13,8 15,6
  Nisan 16,6 17,2
  Mayıs 20,6 18,5
  Haziran 24,6 15,6
  Temmuz 27,1 23,3
  Ağustos 27,0 25,2
  Eylül 24,6 23,0
  Ekim 20,6 22,0
  Kasım 16,7 16,4
  Aralık 13,8 15,6

Tarih

Geçmişi MÖ 2000’lere kadar uzanan Datça Yarımadasının ilk yerli halkı Karyalılar’dır. MÖ 1000 yıllarında Trakya ve Yunanistan üzerinden bugünkü Datça ilçe merkezinin 1,5 km uzağında bulunan Burgaz mevkiinde Dor uygarlığının merkezi olan Knidos’u kurarlar ve Lidya egemenliğine girene kadarki dönem en parlak dönemi olur. MÖ 546’da Pers egemenliği başlamıştır. Knidos, ticari nedenlerle MÖ 4. yüzyılda bugünkü görkemli kalıntıların olduğu yarımadanın uç noktasına taşınmıştır. Strabon, Knidos’un kıyı boyu ile önündeki adada kurulduğunu belirtir. Ada ile kara arasındaki deniz doldurularak, iki ayrı liman elde edilmiştir. Askeri amaçla kullanılan kuzeydeki küçük limana “Kuzey Limanı” denmiştir. “Güney Liman” ise ticari amaçlı kullanılmıştır. Halen liman ağzındaki mendirek ile Kuzey Liman’daki kulenin kalıntıları görülmektedir. Dorlar ve Romalılar yeni Knidos’a çok sayıda tapınak yapmışlardır. Şehir Afrodit heykelleri ile ünlenmiş, geç Roma ve erken Bizans döneminde tapınaklar yerlerini kiliselere bırakmış ve şehrin nüfusu 70.000’elere ulaşmıştır. (2014 sonundaki Datça nüfusu 18.000’dir.)

Knidos çok önemli bir ticari merkez olduğu kadar bir kültür ve sanat merkeziydi. Dönemin en ünlü heykeltraşları arasında bulunan Praxiteles’in yaptığı Knidos Aphrodite Tapınağı’nda bulunan Knidos Afroditi çok önemli bir sanat yapıtıdır. Gezegenlerin hep aynı yörüngede hareket eden yuvarlak cisimler olduğunu bulan ünlü astronom Praxiteles, Skopas, Bryaxis ve dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır’daki İskenderiye Feneri’nin mimarı Sastratos Knidos’da yaşamışlardır. 8000 kişilik tiyatro, güneş saati ve Demetre Mabedi gibi eserler, Knidos antik kentinin önemli kalıntılarındandır. Knidos, şarap ihraç eden önemli merkezlerden biriydi. Günümüzde 4000 yıllık Knidos şarapları canlandırmaya çalışılıyor.

Heredot’a göre Spartalılar Knidos’u bir koloni kenti olarak kabul etmişlerdir. Fakat zamanla güçlenmişler, Fenikeliler sayesinde denizcilikte çok ilerlemişler, tersaneler kurmuşlardır. Pek ayrıntılı bilgi bulunmasa da Knidosluların Büyük İskender’e boyun eğdikleri bilinir. Roma İmparatorluğu ile Seleukos Krallığı arasındaki savaşta Roma’nın tarafını tutmuş, Bergama Krallığı’na katılmışlardır.

Kent, Bizans İmparatorluğu döneminde silik bir yerleşim haline gelse de, bu dönemde bir süre için piskoposluk merkezi olarak kullanılmıştır. Bizans’ın ilerleyen dönemlerinde ise bir yandan depremler, diğer yandan korsan saldırıları ile güçsüz kalan kent MS 7. yüzyılda tümüyle terk edilmiş; yarımada nüfusu ise binlere inmiştir.

Yarımada 13. yüzyılda Menteşe Beyliği’ne bağlanmış; 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve Datça olmuştur.

1928 yılında ilçe olan Datça’nın ilk merkezi Reşadiye Mahallesi olmuştur. Datça Yarımadası bazı haritalarda halen “Reşadiye Yarımadası” olarak geçer. Merkez, 1947 yılında bugünkü yeri olan İskele Mahallesi’ne taşınmıştır.

Knidos tarihini aydınlatmak amacıyla ilk kazılar, İngiliz Charles Newton tarafından 1856-1858 yılları arasında yapılmıştır.